XemSet.net – Thông nát lồn cô vợ ngực sệ, tới nhà em vất nó xuống đất bên hông nhà rồi mệt mõi đi tắm. Đêm đó em lại nằm chiêm bao thấy ác mộng kinh hoàng. em thấy em hiện hồn về đứng trước giường của em mình mẩy đầy máu me. Sáng thức dậy em vội vàng xuống lấy cái xác đi chôn. Đã gần hai ngày rồi cái xác bốc lên mùi nồng nồng khó ngửi. em một tay bịt mũi, Phim sex xnxx một tay kéo cái xác ra sau nhà. Ruồi bắt được mùi của xác chết nên bu quanh. Tiếng vo ve ngọ ngoạy lẫn quẫn quanh…