có ý định gửi cho bạn tin nhắn đó. Và đồng thời tôi không muốn gì hơn nữa”, cô nói. Bạn nhìn cô ấy trong im lặng. Sau khi tạm dừng, cô ấy tiếp tục. Vào buổi tối hôm đó, hai tuần trước, khi chúng tôi nói chuyện, có điều gì đó đã xảy ra. Bạn đã tiết lộ câu chuyện đó về mối tình bí mật của mình và các nhiệm vụ và tất cả, nhưng đồng thời bạn cũng rất mạnh mẽ . Thật khó để giải thích. Ngay lúc đó và ở đó tôi nhận ra mình…