biết đó không phải là tất cả. Đừng nói dối tôi một lần nữa. Hãy nói cho tôi sự thật.” Sarah bối rối lắc đầu nhưng mong muốn được thú nhận quá mạnh mẽ. Tôi … tôi cũng bú cặc của anh ấy. Tôi chưa bao giờ nói với Scott phần đó.” Cô thừa nhận thông qua sự ô nhục. Xử lý sự khó chịu của cô, Em nuốt phải không?” Điều đó gợi ra một cái gật đầu của cô ấy. Tôi không thể nghe thấy bạn, Sarah.” chế giễu, Vâng! Tôi đã nuốt tinh của anh ấy.” Giọng…