Địt nhanh em nhân viên rửa xe không mặc đồ lót, nó lại phồng to lên và dài như vầy? Chết cha, không lẽ nào tôi bị bịnh nặng rồi hay sao ? Phải biết là Ba Mẹ và thầy cô của tôi không dạy cho tôi được chút kiến thức nào về sinh lý. Ba thì làm Nhà Nước sáng xách ô đi, sex nhanh tối xách… ô về, còn Mẹ thì lo chạy trước chạy sau để kinh doanh. Các thầy cô của tôi cũng không dạy cho tôi kiến thức nào về sinh lý. Hậu quả là gia đình tôi khá giả thiệt nhưng tôi thì lại mù tịt về…